ศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ
LINE ID: Sprachcaffe.thailand
สถาบันสอนภาษาที่ต่างประเทศ Sprachcaffe GEOS Languages PLUS เป็นสถาบันจากประเทศเยอรมันที่เปิดสอนภาษาต่างชาติถึง 7 ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน จีน และ อารบิค) ใน ศูนย์สถาบันการสอนกว่า 32 แห่ง และในกว่า 10 ทั่วโลก (มอลตา อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน จีน และ โมร็อคโค) หลักสูตรภาษาของ Sprachcaffe GEOS Languages PLUS: Part-time Course (10 บทเรียน/ 7.5 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) Standard Course (20 บทเรียน/ 15 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) Standard Plus Course (24 บทเรียน/ 18 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) Intensive Course (30 บทเรียน/ 22.5 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) Super Intensive Course (40 บทเรียน/ 30 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) Exam Preparation (TOFEL, IETLS, TestDaF etc.) (20 บทเรียน/ 15 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) Standard Business Course (20 บทเรียน/ 15 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) Intensive Business Course (30 บทเรียน/ 22.5 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) สถาบัน Sprachcaffe เป็นสถาบันสอนภาษาเครือเดียวกับ GEOS และมีประสบการณ์กว่า 35 ปีในฐานะสถาบันสอนภาษาชั้นนำของโลก ทำให้เรามีความชัดเจนในการผลักดัน ให้นักเรียนได้ศึกษา หลักสูตรภาษา ทั้งบุคคลทั่วไป และ เยาวชนที่สนใจ จนประสบผลสำเร็จไปพร้อมๆกับเปิดโลกทัศน์ด้านวัฒนธรรมต่างชาติ ณ ประเทศที่เลือกไปเรียน
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมเอเยนซี่ สถาบันแนะนำ แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ UK Institutions เรียนต่อแพทย์อังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ เรียนต่อปริญญตรีในลอนดอน เรียนภาษาที่อังกฤษ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ แจกทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ กับโรงเรียนชั้นนำ เชื่อถือได้ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี‎